Προγράμματα


Το κολυμβητήριο λειτουργεί καθημερινά από 15:00 έως 21:30

Το baby swimming από 16:30 έως 20:30


ΤΜΗΜΑΤΑ

ΝΗΠΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΟ, ΕΦΗΒΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και χωρίζονται σε επίπεδα από ημιαρχαρίων έως προχωρημένων και τμήμα φυσικής κατάστασης.
Το πρόγραμμα για παιδιά και νήπια γίνεται σε πισίνα 25m από 17:00 έως 20:00 κάθε 45 λεπτά.
Πρόγραμμα για εφήβους και ενήλικες από 19:15 έως 21:30
Αθλητικό πρόγραμμα κάθε Τρίτη και Πέμπτη 15:15 έως 16:30 και καθημερινά 20:00 έως 21:30

Δοκιμαστικό πρόγραμμα

Επικοινωνήστε μαζί μας για δοκιμαστικό και κατάταξη σε ένα από τα τμήματα.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ